Zobacz zawody pewnej przyszłości

rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wypływającym m.in. z przemian demograficznych dopełniających się w społeczeństwie, z prężnego rozwoju nowych technologii a także umiędzynarodowienia aktywności gospodarczej.
Elementy owe modyfikują profesje przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą doceniani na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International
Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku znacznie zwiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym rzemiośle. Pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Pierwszym działaniem, ażeby osiągnąć tenże status będzie dobór właściwego profilu studiów, jaki pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Branże, w których notuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to m.in.: sektor finansowy i sektor e-marketingu. W szczególności w branży IT będziemy mieli do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Pozostałe zawody z przyszłością są to między innymi coach a także pedagog starszych osób. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brak także wykwalifikowanych fizycznych pracowników: hydraulików bądź spawaczy. Jednak również asystentka assistly zdalny asystent prezesa bez kłopotu znajdzie pracę. Według raportów ilustrujących sytuację na naszym rynku pracy, są oni jednymi z w największym stopniu poszukiwanymi specjalistów.
Już teraz pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie na ekspertów od finansowych kwestii, co wypływa między innymi z coraz węższych specjalizacji w owym sektorze.

Jak podkreślają znawcy rynku, odnalezienie świetnego finansisty jest zadaniem trudnym. Równocześnie są oni wysoce opłacani, stąd jest to praca z przyszłością – świetnie płatana jak też poszukiwana.

Leave a Reply

*