złączenia międzywarstwowe jako solidność budowy powierzchni drogowej

Dokonanie zgodnego połączenia międzywarstwowego wpływa na odporność budowy powierzchni drogowej. Jego niedostatek, bądź niezgodne sfinalizowanie powoduje spadek solidności budowy powierzchni drogowej.

Emulsje asfaltowe odgrywają niezwykle znaczącą rolę w drogownictwie, wpływając na powiększenie odporności struktury nawierzchni drogowej, także ma za zadanie związać wszelkie warstwy asfaltowe w monolit, co przekłada się na nośność konstrukcji i zredukowanie jej ugięcia – szukaj na Emulsja to system, który jest zbudowany z dwóch faz ciekłych, przy czym jedna z nich jest rozproszona w drugiej, a fazy te nie są wzajemnie rozpuszczalne.
emulsje asfaltowe

Autor: Mario Spann
Źródło: http://www.flickr.com
przemysł

Autor: Otwarte Klatki
Źródło: http://www.flickr.com
Emulsje Asfaltowe są ekologiczną i gospodarczą opcją dla ogólnie wykorzystywanych wysoko i średniotemperaturowych techniki na ciepło i na gorąco, dopuszczającą prowadzenie prawidłowych robót połączonych z budową dróg, także ich utrzymaniem. Kluczowym wyróżnikiem emulsji asfaltowej jest daleko niższa lepkość w połączeniu z przymiotami asfaltu, co zezwala na zastosowanie jej w niskich temperaturach – zobacz na stronie. Opcja stosowania zimnej emulsji powoduje redukcję emisji zanieczyszczeń, również obniżenie zużycia energii w czasie prac. Oddziałuje to opłacalnie na jakość zastosowanego spoiwa poprzez minimalizowanie rezultatu starzenia się asfaltu.

Emulsje odnajdują różnorodne zastosowania w nowoczesnym budownictwie drogowym, jak też do stabilizacji dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych.
Możność aplikowania emulsji asfaltowej w robotach drogowych ustalona jest przez wymagania zawarte w odpowiednich regulacjach.

Leave a Reply

*