Zastosowanie ciepłomierzy i podzielników ciepła podczas rozliczania zużycia ciepła w mieszkaniach spółdzielczych czy też wspólnotach.

Mamy okres grzewczy, a oznacza to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnocie uskuteczniane będzie rozliczenie zużycia ciepła, bo mnóstwo zarządców nieruchomości robi to właśnie w czasie okresu grzewczego. W Polsce w bardzo wielu domach stosowane są tzw. podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki to sprzęty służące do dzielenia kosztów ogrzewania całego lokum na osobnych lokatorów proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze czyli grzejniki.

Ciepłomierze

Źródło: bmeters.pl

Wykorzystywanie podzielników zamiast ciepłomierzy wymuszone było poszukiwaniem metody rozrachunków cen zużycia ciepła w domacdomach (zobacz obciążalność kabli)adających wspólne i najczęściej w ilości większej aniżeli jeden, piony instalacji centralnego ogrzewania. Takie przestarzałe wobec instalacji centralnego ogrzewania struktury konstrukcji, właściwie uniemożliwiają zainstalowanie ciepłomierzy, jedynymi rozwiązaniami rozliczenia była jedynie opłata ryczałtowa powiązana z powierzchnią lokum czy też mieszkania.

Wdrożenie podzielników zmieniło ów stan rzeczy lecz oczywiście zrodziło też szereg zapytań co do sposobów działania podzielników i pomyłek z tym związanych (parę słów w temacie). Rozliczanie (http://bmeters.pl/pl/zintegrowany_system_opomiarowania_i_rozliczen_mediow/181/) kosztów ogrzewania powierzchni w podparciu o wskazania indywidualnego ciepłomierza możliwe jest tylko wtedy, kiedy w każdym lokalu w bloku jest odrębna sieć rurociągów przyłączonych do grzejników, która ma jedno wejście i jedyne wyjście łączące je z instalacją c.o. w budynku. Ów rozmieszczenie instalacji centralnego ogrzewania jest wykorzystywany w domach nowych czy też poddanych remontowi generalnemu. Ciepłomierze podporządkowują się konieczności zaaprobowania rodzaju i legalizacji.

ognisko

Autor: cuatrok77
Źródło: http://www.flickr.com

W razie wątpliwości dotyczących rzetelności ich wskazań, mogą być kierowane do ekspertyzy w okręgowych urzędach miar. W rzeczywistości rozliczanie ciepła z wykorzystaniem podzielników kosztów wygląda tak iż w dniu rozliczania ciepła spisuje się wskazania wszystkich podzielników w bloku i wskazanie ciepłomierza na łączu energii cieplnej budynku. Wskazanie podzielników dla danego lokalu, a także pomieszczenia przelicza się przez współczynnik korygujący, który na celu uwzględnienie np. narożnego usytuowania lokalu.

Leave a Reply

*