Wydaje się, że Polska do dziś stroi na przemyśle, choć od upadku socjalizmy minęło już dużo czasu

Usługi z roku na rok zaczynają być większą częścią budżetu naszej ojczyzny, ale wciąż nie są w stanie prześcignąć przemysłu.
Nasz kraj jest postrzegany przez wszystkich za rolniczo-przemysłowy.

migawka - przemysł

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularną specjalizacją jest przemysł (Kotły parowe) motoryzacyjny oraz włókienniczy. Rozwijają się one w naszej ojczyźnie dość dobrze i z tego powodu wiele przedsiębiorstw obraca się w tych sektorach. Ważną branżą jest także budownictwo. I chodzi tu tak samo o budowanie dróg, jak i budynków mieszkalnych. Wszystkie te dziedziny działają na zasadzie wielkich korporacji albo państwowych spółek, które zatrudniają mniejsze przedsiębiorstwa, do realizowania poszczególnych segmentów pracy. Tak działa się dzisiaj na całym świecie i nasza ojczyzna nie jest w tym wyjątkiem. System podwykonawców bywa czasami bardzo rozbudowany i trzeba sprawować nad tym pełną kontrolę. Nie może być opóźnień jednej spółki, bo spowoduje to raptownie opóźnienia na całej budowie. To samo dotyczy przykładowo sektora motoryzacyjnego. W Polsce znajduje się kilka fabryk, które produkują różne samochody i nawet autokary. Jesteśmy postrzegani jako państwo sprzyjające przedsiębiorcom i z dość tanią siłą roboczą. Naszym ogromnym plusem jest wysoko ceniona skrupulatność naszych pracowników i ich dobre wykształcenie techniczne.

Jesteśmy w stanie projektować i składać nawet kosztowne i luksusowe samochody sportowe.
Przemysł jest niebywale istotnym sektorem naszego PKB. Pracę w przemyśle znalazła duża część rodaków.

Leave a Reply

*