Wycena firmy jako procedura pożądana w wielu przypadkach

Wartość firmy jest możliwość oceniać w rozmaity sposób, a istotną kwestią, którą należy uwzględnić dokonując wyboru metod wyceny jest jej zamysł. Wycena spółki przydatna jest w wielu sytuacjach, przede wszystkim wówczas, gdy dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa, lub jej udziałów, bądź zdobywania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie pomaga w realizacji lepszych założeń transakcji, w trakcie negocjacji zezwala bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych przeczuciach i emocjach.

Kalkulator

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena firmy jest normalnym działaniem w trakcie dokonywania przemian systemów prawnych jednostek. Różnego gatunku wycen dokonuje się też przy sposobności tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych do określenia wartości godziwej aktywów. Wycena jest w stanie być także składnikiem zabezpieczeń udzielanego przez bank kredytu. Istnieją także przypadki, w jakich sporządzenie wyceny jednostki jest wymagane przez prawo, np.

Jeśli masz ochotę znaleźć artykuły na prezentowany temat, to przejdź tutaj kancelarie notarialne toruń i zobacz inne informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

przekształcenia własnościowe, transformacja prawych rodzajów działalności podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia, rozdziały spółek.

Wycena jednostki to złożony proces, jaki jest w stanie przedstawić rzeczywistą wycenę firmy tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie przeprowadzony. Standardowa wycena spółki może odbywać się procedurą dochodową. Podstawą do realizacji tej oceny są przewidywania finansowe na okres 3-5 lat. Wartość rynkowa kapitałów własnych oceniana jest na podstawie wartości bieżącej przyszłych transferów finansowych, generowanych przez spółkę, przy domniemaniu dalszego prowadzenia aktywności operacyjnej.

Obszar przeprowadzanych prac tą metodą obejmuje inspekcję i ewentualną wycenę przewidywań pieniężnych firmy, obliczenie wolnych przepływów pieniężnych do firmy, kalkulacji stopy dyskonta, wyliczenie wartości rynkowej finansów własnych.

Wycena firmy może się również odbywać procedurą porównawczą. Polega ona na oszacowaniu ceny firmy poprzez porównanie podmiotu do grupy spółek porównywalnych za pomocą wskazanych współczynników. Metoda porównawcza jest względnie szybka, jednakże na solidności jej wyniku waży stosowny dobór grupy komparatywnej, który ze względu na wielkość rynku publicznego w Polsce nie jest łatwy, a nierzadko wręcz niewykonalny.

Leave a Reply

*