W jaki sposób trzeba budować drogi? Na co zwrócić uwagę? Co jest niezbędne, by pracę wykonać właściwie?

Budowanie drogi to cała masa różnych zadań, jakich rezultatem jest ładna, trwała nawierzchnia. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, lecz budowa drogi to projekt wymagający podjęcia wielu czynności. Aby więc ją dobrze wykonać trzeba mieć tak ważną fachową wiedzę.

Dla tych, którzy nie posiadają takich informacji, zrobiliśmy ten krótki artykuł.
Przedsiębiorcy

Autor: Cindy Sue Causey
Źródło: http://www.flickr.com
Stabilizacja gruntu przy pomocy cementu to proces technologiczny, który polega na rozczłonkowaniu istniejącego gruntu rodzimego, a potem zmieszanie go z tak dużą ilością wody oraz cementu, żeby po procesie twardnienia mieszanka posiadała właściwą wytrzymałość i odporność na działanie niszczące działanie pogody. Kiedy wprowadza się mieszankę cementu do gruntu ma miejsce proces związywania się podłoża z cementem, jak również twardnienie samego cementu. Do budowania dróg stosujemy kruszywa naturalnego, jakie jest stabilizowane mechanicznie. To warstwa konstrukcyjna powierzchni z gęsto użytego kruszywa o najlepiej dopasowanym uziarnieniu. Najważniejszymi czynnikami, które decydują o końcowym sukcesie, są harmonijna krzywa uziarnienia, jakość oraz wilgotność optymalna. Kruszywo naturalne można wbudowywać na różne sposoby.
Możemy to zrobić ręcznie, przy pomocy spychacza, jak i równiarką. Gdy chodzi o spychacz, to trzeba wiedzieć, że to średnio dokładna metoda, bo sprawia, iż kruszywo jest w stanie się rozsegregować, co uniemożliwia dobre ułożenie wyższej warstw. Lepszą metodą będzie równiarka. Powinniśmy wystrzegać się zagęszczania warstwowego kruszywa naturalnego, jakiego wilgotność za bardzo przekracza wilgotność optymalną. Można to skutkować uwięzieniem cieczy w porach kruszywa, dlatego nie można uzyskać poprawnego wskaźnika zagęszczenia. Podbudowa z mieszaniny kruszywa łamanego może być najniższą lub górną warstwą podbudowy nawierzchni drogowej – . Najczęściej takie podbudowy z tłucznia tworzy się jako dwie warstwy, a maksymalna grubość warstw pod zagęszczenie nie powinna być większa niż 20 centymetrów. Dolna warstwa podbudowy robiona jest najczęściej z tłucznia grubszego niż część leżąca wyżej.
pmb 45/80-65

Autor: Portal Jak-Budowac.pl
Źródło: http://www.flickr.com
Do niższej z warstw używane jest kruszywo łamane 0-63 mm, a do wyższej mniejsze 0-31,5 mm. Pamiętajmy o mieszankach mineralnych, wykonanych z cementu albo też emulsyjnych, które stosuje się do wykonania warstw podbudów na drogach – sprawdź na Mogą zostać stworzone z mieszaniny stworzonej na miejscu z destruktu ze starej nawierzchni albo też z nowej mieszanki jak asfalt.

Mieszanka może być także zrobiona w mieszarce stacjonarnej, a następnie rozprowadzona za pomocą równiarki. Do budowy jezdni zawsze trzeba używać najlepsze surowce, to znaczy pmb 45/80-65, jak również Produkty, ponieważ to zapewnia bardzo dobrą jakość i wytrzymałość każdej drogi.

Leave a Reply

*