Jakiego typu zadaniami zajmuje się stolarz budowlany? Jak jesteśmy w stanie nim zostać, jakiego typu warunki spełnić?

Stolarz budowlany definiowany też jako cieśla trudni się obróbką drewna, jednakże ma trochę odmienne zadania niż stolarz tradycyjny. Jego najistotniejsze zadania to prace mające związek z formowaniem konstrukcji z drewna, jakie są konieczne na placu budowy.

Continue reading

Aktualności z Wejherowa

Z każdym nowym rokiem przybywa zarejestrowanych jako bezrobotne. Dla powiatu wejherowskiego, w którym znajduje się nieduża ilość przedsiębiorstw, wskaźnik bezrobocia może budzić niepokój. Powiatowy Urząd Pracy organizuje różne formy wsparcia dla osób, które widnieją w rejestrze jako niepracujące. Jedną z nich są np. szkolenia zawodowe. Z tej formy pomocy skorzystało W 2013 roku blisko 800 osób. Jednak to tylko jedna z ofert pomocy z Urzędu Pracy.

Continue reading

Aktualności z Wejherowa

Z każdym nowym rokiem przybywa zarejestrowanych jako bezrobotne. Dla powiatu wejherowskiego, gdzie swą działalność prowadzi nieduża ilość zakładów pracy, wskaźnik bezrobocia może budzić obawy. Powiatowy Urząd Pracy wprowadza rozmaite formy wsparcia dla osób, które widnieją w rejestrze jako bezrobotne. Jedną z nich są np. kursy podnoszące kwalifikacje. Z owej pomocy skorzystało w minionym roku około 800 osób. Jednak to tylko jedna z ofert pomocy z Urzędu Pracy.

Continue reading