Bezpieczne place gier

Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie na placu zabaw lub obiekcie sportowym jest zagwarantowanie wysokiej próby nawierzchni tłumiącej upadek. Należycie zainstalowane bezpieczne nawierzchnie na place zabaw umożliwiają uniknąć wielu groźnych urazów (jak złamania czy zwichnięcia). Jest ogromnie wiele tworzyw tłumiących upadki, tak nawierzchnie syntetyczne takie jak płytki gumowe, syntetyczna trawa, bądź nawierzchnie wylewane, aż po materiały naturalne: piasek, kora, wióry itp. Naturalnie każdy z tych materiałów ma swoje wady a także atuty.

Continue reading

Place zabaw powinny być bezpieczne

Dzieci stosunkowo dużo godzin lubią spędzać na placach zabaw, ponieważ mają tam do użytku dużo ciekawych urządzeń. Dlatego także inni zainteresowani muszą poświęcać uwagę na to, by place zabaw, które są udostępnione dzieciaczkom oraz z którymi możemy się spotkać praktycznie przy każdym bloku oraz w każdej miejscowości były bezpieczne oraz miały właściwe certyfikaty.

Continue reading