Sprawdź jak w praktyce wygląda oznaczanie urządzeń

W obiektach przemysłowych, ale nie wyłącznie, gdzie okablowanie jest niezwykle liczne, układa się je w specyficznych korytach, kanałach i zestawia się je w wiązki po trochę albo kilkadziesiąt kabli. Oznaczanie tychże kabli przy zastosowaniu kolorów byłoby nadmiernie drogie i skomplikowane.

W związku z tym w celu identyfikacji poszczególnych kabli, których barwy zazwyczaj są takie same albo podobne, przymocowuje się do nich tabliczki.

maszyna2

Źródło: morguefile.com

Zakłada się je przykładowo do kabla za pomocą opaski zaciskowej. Podpisać je można własnoręcznie wodoodpornym mazakiem albo wytłoczyć przy użyciu specjalnego sprzętu. Większość z nich posiada mnóstwo otworów, dzięki czemu można je umocować wzdłuż albo w poprzek kabla. występujące na tychże tabliczkach powinny być zgodne z specyfikacją techniczną, żeby przystępnie można było zidentyfikować pojedyncze kable.

Jest to bardzo znaczące w przypadku wystąpienia usterki albo rozpoznania błędów w połączeniach w trakcie montażu, bowiem zazwyczaj inne osoby rozmieszczają kable a inne je podłączają. Gdyby nie było oznakowań kabli w postaci tego rodzaju tabliczek identyfikacyjnych ich identyfikacja byłaby bardzo trudna, czasochłonna oraz kosztowna, a w trakcie montażu dochodziłoby do wielu niedociągnięć.

maszyna1

Źródło: morguefile.com

Innym rodzajem oznaczania w tym przypadku maszyn, urządzeń, środków transportu są tabliczki znamionowe. Wytwarzanie maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych, dźwigowych i tak dalej obwarowana jest przepisami które nakładają na fabrykanta obowiązek oznakowywania ich przy zastosowaniu tabliczek znamionowych. Na ogół występują one w postaci metalowej. Są one trwale przytwierdzone do określonego urządzenia i posiadają jego krótki opis a także podstawowe informacje. Bardzo istotne jest, ażeby opis był zgodny ze stanem realnym.

Wyjątkowo trwałe są tabliczki zrobione ze stali nierdzewnej odpornej na kwasy. Stal taka jest wytrzymała na działanie wielu czynników. Tabliczki tego rodzaju znajdują wykorzystanie przede wszystkim w takich miejscach, gdzie panują ciężkie warunki a konieczność odczytu treści tabliczki jest niezwykle ważna. albo – strona tutaj – łazienka (kliknij w link)

Źródło: www.rathgeber.eu/pl

Leave a Reply

*