Przydatne wskazówki na temat gospodarowania odpadami

Odpady mijamy codziennie, przeważnie nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa płynącego z ich nieodpowiedniego zagospodarowania lub składowania w nieodpowiednim miejscu. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowej człowieka. Uważa się, że co roku produkujemy 120 mln ton odpadów.

kosze do recyklingu

Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Szacowania te mogą być jednak nieprawdziwe, ponieważ większość z tych odpadów nie będzie się nadawać ani do wykorzystania ani do unieszkodliwienia lub też znajduje się w posiadaniu takich zakładów ja huty, kopalnie oraz kombinaty azotowe, i z tego powodu nie podlegają obrotowi.

recykling odpadów

Autor: Oeko-Institut e.V.
Źródło: http://www.flickr.com

Zanieczyszczenia dzielimy głównie ze względu na to, czy są to odpady (kliknij po szczegóły) pochodzenia organicznego. Odpady organiczne poddają się rozkładowi biologicznemu, właściwe zagospodarowanie nimi może przynieść spore korzyści ekonomiczne. Z kolei aluminium, odpady zawierające rtęć, ołów itp. tworzą grupę odpadów nierozkładających się. Wybierając metodę utylizacji ważne jest aby zdecydować się na taką, która jest bezpieczna i ekologiczna. Odnośnie tematu również w tym miejscu: .

W przypadku np. pracy biurowej pocięte dokumenty można przekształcić papier i karton, a nośniki pocięte mechanicznie na małe kawałki, można sprzedawać zasilając w ten sposób firmowy budżet. Recykling – sprawdź niskie ceny na odpady pcv: https://www.metal-plast.pl/oferta/skup-odpadow-pvc/ – to doskonały zastrzyk finansowy dla firmy, komfort i wygoda pracy ( więcej miejsca na regałach, biurkach), dbałość o środowisko naturalne i przekonanie, że żyjemy w zgodzie z naturą. Ludzie biznesu regularnie korzystają z zakładów pracy wykwalifikowanych w tym zawodzie. Podczas czynności wszystkie dokumenty są odpowiednio zabezpieczane i plombowane tak aby nikt nie mógł ich skontrolować.

Wszystkie zakłady pracy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Co oznacza ten termin? Ewidencja odpadów to obowiązek:
* prowadzenie kart ewidencji odpadu (tzw karta ewidencji odpadów – ),
* prowadzenie kart przekazania odpadu,
* składanie rocznych zestawień.
Niewykonanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Leave a Reply

*