Procedura rejestracji znaków

Symbol towarowy jest to określenie jak też logotyp produktu. Jego rejestracja chroni przedsiębiorstwo przed nieuczciwą konkurencją.
Jeśli firma oszacuje, iż wystarczy jej ochrona symbolu towarowego na terenie naszego kraju, winna zarejestrować go w Urzędzie Patentowym.

Jeśli idzie o znak towarowy rejestracja nie jest skomplikowana. Rejestracja znaku towarowego na terytorium Naszego kraju kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W owym celu przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy taki wzór nie został już zarezerwowany przez drugiego biznesmena. Można to zrobić przez sieć: Urząd Patentowy udostępnia specjalną wyszukiwarkę.
market

Autor: Fan of Retail
Źródło: http://www.flickr.com
Czym jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, jakie możesz zaprezentować w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takowe nadaje się do rozróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym może być w szczególności termin, szkic, motyw dekoracyjny, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub zapakowania, a także melodia bądź inny dźwiękowy sygnał. W świetle orzecznictwa Urzędu Patentowego dominuje opinia, iż za symbol towarowy nie możesz zaś co do zasady uznać mieszanki zapachowej ani pojedynczego koloru. Prawo (przenieś mnie do strony) ochronne na znak towarowy jest udzielane na mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawnionego prawo ochronne może zostać przeciągnięte na kolejne dziesięciolecia.

Przedsiębiorca obligatoryjnie musi zamieścić w składanym formularzu indeks towarów i usług oraz wskazać odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.

Leave a Reply

*