Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najpodpowiedniejszy alternatywa dla nowo powstałego przedsiębiorstwa?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, dobrze udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, jakie generują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte normy finansowe w owej firmie, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Z drugiej strony, przejrzysty, konsekwentny i rzetelny rodzaj prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych protekcji owej firmy. Rzetelny plan kont i system księgowy bardzo ułatwia rozliczanie się z zdobytych dotacji, pozwala na sprawne wygenerowanie potrzebnych informacji na temat np.

Aby jakiekolwiek opracowanie było traktowane za godne polecenia, musi posiadać merytoryczną treść. Jeśli chciałbyś ją uzyskać, kliknij tu oraz zdobądź cenne info.

kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej firmy i usprawnia jej pracę.
Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie pytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo zwykle początkujący biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga drzemie w danych finansowych i wiadomościach, jakie można wyciągnąć z pełnej księgowości. Często kierowane jest pytanie, czemu ma firma, pomimo że niewielka, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych małych biznesów.

Kiedy poznasz już informacje na prezentowany temat, to polecam przeczytać (https://www.sawyer.com.pl/wycena-spolki) również inne wpisy na ten temat – one również będą zajmujące.

Podstawową zasadą uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku.

Zakładanie firmy

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w wypadku małych przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia trudnej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– książka przychodów i rozchodów.
Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza wysokością podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to całkowicie inna historia. To rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizowania i generowania wiadomości na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasookresu. Pełna księgowość jest nie tylko do liczenia podatku – choć to też, ale głównie do stworzenia pełnego obrazu finansów firmy. Autor:

Temu w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) zapisuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zapisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co sprawia, że możemy porównywać przedsiębiorstwa między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam gwarancję, że firmy nie będą sobie wytwarzać swoich zasad w celu zsałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.

Leave a Reply

*