O uzupełnienie tej deklaracji możesz zostać poproszony podczas wysyłania lub przywozu towarów na obszarze UE, przekonaj się, co to intrastat

Właściciele firm powinni dopilnować, by dopełnić wszelkich wymogów powiązanych z obrotem handlowym i prowadzeniem działalności. W niektórych wypadkach muszą pomyśleć o składaniu deklaracji intrastat.

Czym ona jest?
Bosch Aerotwin
Co to takiego?
Z pewnością wiele osób zastanawia się nad tym, co to w ogóle jest intrastat oraz czemu wspomniana deklaracja nie okazuje się bardziej znana.

Dzisiaj ciężko o porządne i wiarygodne omówienie w kontekście opisywanej tematyki, ale jeżeli chcesz takie poznać, to po prostu wejdź na ten odnośnik!

Odkąd nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej wymiana handlowa z państwami europejskimi przypomina zwykłą wymianę w kraju i nie obliguje do wypełnienia szczególnych formalności zobacz tutaj. Nieraz jednakże potrzebna jest deklaracja intrastat przywóz i wywóz towarów handlowych potrzeba wówczas odnotować w specjalistycznym systemie do analiz statystycznych. Utworzenie wspomnianego programu miało za cel zbieranie informacji o stanie wymiany wewnątrzwspólnotowej.

Kto deklaruje intrastat i gdzie należy to zrobić?
Zgłoszenia intrastat dokonuje się w równym stopniu drogą tradycyjną, jak też elektroniczną. Przedsiębiorca może też przekazywać zgłoszenie na zapisie CD lub podobnym nośniku danych zobacz na stronie .

Jeżeli interesuje Cię opisywany tekst oraz chcesz zgłębić więcej na ten wątek, to na pewno oryginalny tekst okaże się tutaj bardzo przydatny.

Urzędem wyznaczonym do gromadzenia informacji powiązanych z intrastat okazuje się Izba Celna w Szczecinie. Do złożenia takich deklaracji zobligowani są podatnicy, których obrót handlowy przekracza próg ustalony co roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania deklaracji to dziesiąty dzień miesiąca następującego po tym, którego tyczył wywóz albo przywóz towarów.

Deklaracja intrastat nie odróżnia się szczególnie od zwykłych deklaracji dostarczanych przez właścicieli firm. Warto o niej pamiętać, ponieważ niedopełnienie wymogu skutkuje karą.

Leave a Reply

*