Niewesołe doznania rozwodowe

Małżonkowie posiadają równowartościowe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, oraz do współdziałania dla dobra familii, jaką przez swój związek założyli. Są niestety przypadki gdy pomiędzy małżonkami nastąpił całkowity i stały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z współmałżonków może domagać się, by sąd anulował związek małżeński poprzez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że pomimo całkowitego i trwałego rozpadu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli z powodu niego miałoby cierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, czy też jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Źródło informacji: Magdalena Grześkowiak – adwokat Warszawa Wola

Rozwód nie jest też dopuszczalny, jeśli żąda go współmałżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, albo że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych względach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia pism procesowych. Jest on informatorem po procesach prawniczych, kreuje wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół łagodzi złe emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i gwarantuje niekrępujące stron negocjacje w obszarze warunków rozwodu, pieczy nad potomkiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z adwokatem umożliwia wrażenie bezpieczeństwa i powoduje, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna komplikacja procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to ciężkie przeżycia nie tylko dla dorosłych, ale głównie dla dzieci. W związku z tym pomimo kompletnego i trwałego rozpadu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Rozwód nie może wywoływać pogorszenia się warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych zmian w psychice dzieci.

Powiązany artykuł: adwokat alimenty Warszawa – magdalenagrzeskowiak.pladwokat alimenty Warszawa – nie udzieli także rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z regułami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z małżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Leave a Reply

*