Kto to jest aktuariusz, w jakim miejscu on pracuje oraz jakie powinien posiadać wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie spotkała się wcale z przedstawicielem tego typu zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć doświadczenie m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, teorii ryzyka czy rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z odpowiednią ustawą, licencjonowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: skończyła studia wyższe o specjalizacji aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem fachowego aktuariusza przez okres min. dwóch lat, zdała z pozytywnym wynikiem test test na utratę wartości aktuarialny (jest on złożony z m.in. tego typu elementów jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy matematyka ubezpieczeń majątkowych) oraz naturalnie ma pełną zdolność do czynności prawnych. Takich fachowców może zatrudniać biuro aktuarialne albo instytucja finansowa, przykładowo bank czy też towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu fachowcom przepisuje się udział w dodatkowych kursach pogłębiających wiedzę z zakresu fachowego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność otrzymana w granicach specjalistycznych szkół podyplomowych z branży aktuariatu mogłaby być bardzo przydatna dla ludzi dopiero zaczynających pracę w biurze aktuarialnym, zakładach ubezpieczeń oraz pozostałych urzędach. Działalność w aktuariacie bez wątpienia przynosi dużo satysfakcji i pozwala na znaczny rozwój, zarówno ten specjalistyczny, jak i stricte intelektualny. Zazwyczaj oferowaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tak zwana wycena aktuarialna.

Jest ona wykonywana z zasady na podstawie następujących, ściśle związanych z indywidualnym pracownikiem, informacji, m.in.

Nie ma co zwlekać, takie rzadkie okazje należy szybko wykorzystywać, zatem nie wahaj się i szybko sprawdź kompletną ofertę.

tego typu jak: wiek czy też staż pracy.

Leave a Reply

*