Kotłownie parowe oraz przemysłowe – przydatne informacje

Opierając się na najprostszym pojęciu, kotły parowe, to maszyny służące do wytwarzania pary, korzystając z procesu spalania. Urządzenie parowe odkryto dosyć dawno , bo w 1681 roku, przez Denisa Papina. Pierwszy model rezerwuaru ciśnieniowego wyleciał w powietrze, jednak jego następca został ulepszony zaworem bezpieczeństwa. Należy wiedzieć jednak, że podobne urządzenia funkcjonowały dawno temu w okresie starożytnym. Można do nich zakwalifikować znaną banię Herona z 140 r p.n.e., będąca połączeniem turbiny parowej i kotła parowego.

Natomiast maszyny parowe pojawiły się w 1770 roku, a ich sława i niezwykła użyteczność przyczyniła się do badań i analiz nad funkcjonalnością pary wodnej.
W dzisiejszych czasach stosuje się ją bardzo powszechnie w przemyśle, jako w roli nośnika substancji chemicznych i energii cieplnej, np. papierniczym, materiałów budowlanych, rafineryjnym, farmaceutycznym a także spożywczym. Para napędza także turbiny, wytwarzające energię elektryczną, w procesie wulkanizacji produktów gumowych oraz służyć do sterylizacji opakowań na różnorodne przetwory.

Produkowanie pary, którą na powszechnie wykorzystuje się w przemyśle wymaga zastosowania specjalistycznej instalacji kotłowej. Kotły – http://bosch-industrial.pl/ – parowe, w systemie zamkniętym, wytwarzają tak zwaną parę suchą. Powstaje z formy ciekłej lub stałej w procesie odparowania bądź sublimacji. Komponentami, z których zbudowany jest zwyczajny kocioł parowy, są: palenisko, parownik, podgrzewacz wody, podgrzewacz powietrza, podgrzewacz pary, a także walczak. Dzięki wysokiej temperaturze powstałej w procesie spalania opału w palenisku, kocioł przetwarza wodę w parę wodną, a jej ciśnienie jest większe od atmosferycznego. Produktami ubocznymi tego procesu są: spaliny, popiół – przetestuj w promocji popioły lotne: http://www.spoiwex.pl/produkty,popioly-lotne,60.html – i żużel. Efektywność kotła parowego mierzy się w kilogramach albo w tonach na godzinę. Dopasowanie jednostki zależy od wielkości kotła. Ciśnienie pary , zależnie od wielkości urządzenia zawiera się od 0,5 at do 350 at.

Dzięki nowoczesnym technologiom kotłownie parowe pracują oszczędnie. W naszym kraju kontruje się obecnie właściwie wszystkie znane typy kotłów parowych, którymi można wyposażyć różne kotłownie przemysłowe.

Leave a Reply

*