Jakie materiały są przydatne do budowy drogi?

Polska to kraj, który nie jest słynny z najlepszych dróg. Jeśli jednak chodzi o ich tworzenie, rodzime firmy zaliczają się do najznakomitszych fachowców w tej części Europy. Tworzenie drogi ekspresowej jest zadaniem niełatwym i długotrwałym. Najwięcej czasu nie zajmuje jednak sam proces budowania, a formalności z nim połączone. Tych spraw do uregulowania jest spora liczba – powinno się w pierwszej kolejności wyznaczyć przebieg drogi, następnie nabyć i dostosować grunt, ogłosić przetarg i dopiero wtedy można rozpocząć przebieg właściwego budowania drogi. W związku z taką ilością czynności do wykonania, ceny powstawania dróg krajowych są ogromne. O wiele prościej kwestia wygląda w wypadku dróg gminnych i innych podobnych, o mniejszej długości.

autostrada

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Z czego tworzy się drogę?Wierzchnią warstwę większości dróg stanowią dwie warstwy asfaltu o zróżnicowanych właściwościach. Mieszanka wykorzystywana w powstawaniu dróg służy jednak tylko jako materiał łączący kruszywa drogowe. Kruszywa te są prawdziwą nawierzchnią ulicy, muszą one spełniać dokładnie określone wymogi a ich mieszanka z asfaltem powinna mieć właściwą konsystencję w wysokich temperaturach i odznaczać się odpornością na mrozy. Sam asfalt uzyskuje się jako produkt uboczny w przeróbce ropy naftowej, jego źródła są więc na tyle duże żeby zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu drogowego na całym świecie. Podłoże pod drogę musi być również właściwie przystosowane i ubite, do tego także wykorzystuje się różne kruszywa – więcej.

Etapy powstawania drogi – http://www.sol-drogowa.pl/Na samym początku podłoże musi być bardzo skrupulatnie wyrównane. Dokonuje się tego z pomocą geodetów, oraz skomplikowanej aparatury geodezyjnej. Dopiero później można stworzyć podstawę pod ulicę, która powinna zostać wystarczająco utwardzona. Podstawę stanowi najczęściej piasek oraz żwir bądź niewielkie kamienie. Dopiero na utwardzony i wyrównany podkład stosuje się nawierzchnię. Dawniej, w czasach komunistycznych w celu ograniczenia kosztów budowy dróg, jako nawierzchnię stosowano kruszywa do betonu. Nie są one jednak tak elastyczne jak asfalt, dlatego nie są odporne na duże zmiany temperatur. Znane są przypadki pękania takiej drogi – odwiedź serwis – w zimie, kiedy to zamarznięta woda rozrywa takie tworzywo.

Leave a Reply

*