Jak zaliczyć egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tej profesji?

Zajęcie w fachu aktuariusza oznacza ważność, gdyż przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu egzaminów i rozległej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a specjaliści z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i firmach konsultingowych. Żeby zdać właściwe egzaminy, należy posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również przebyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawdzian aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących sfery matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki finansowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to ogromnie poważny, wymagający wielkiego zaangażowania, jednak jednocześnie dający wiele zadowolenia fach.

Aktuariusz zajmuje się kalkulowaniem ryzyka, także wartości bieżącej propozycji finansowych, w szczególności tych długoterminowych, lub kancelaria prawna w krakowie obarczonych znacznym ryzykiem. To specjalista związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, również projektów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z wyczerpującej informacji z obszaru matematyki finansowej, zajmuje się również wyceną firm i przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym. Sprawdź: .

Kompetentne usługi aktuarialne to szeroki odcinek usług dla osób spoza rynku ubezpieczeniowego. Eksperci z owego obrębu zajmują się problemami związanymi z diagnostyką ryzyka, oceną wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką programów i funduszy emerytalnych, a również taktyką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także szacowanie odpowiedzialności wypływających z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pogrzebowe, oraz deputaty węglowe i mnóstwo pozostałych.

Leave a Reply

*