Jak dużo procent asfaltu jest w nawierzchniach drogowych i co to za surowiec?

Asfalt jest materiałem, jaki ma właściwości wiążące, ma ciemny kolor, jaki mógłby być brązowy lub czarny. Mógłby mieć gęstość stałą albo półstałą. Powstaje z połączenia związków heterocyklicznych i węglowodorów.

Asfalt jest produkowany z pozostałości powstałych podczas przeróbki ropy naftowej. Wśród kilku rodzajów asfaltu można wyróżnić np. asfalty drogowe.
regał

Autor: M. Appelman
Źródło: http://www.flickr.com
asfalt 70/100

Autor: CIAT
Źródło: http://www.flickr.com
Jednym z takich jest asfalt 70-100, jaki jest stosowany przede wszystkim do produkowania emulsji asfaltowych czy też różnorodnych mieszanek specjalistycznych, które są przeznaczone do ruchu lekkiego KR1-KR2 i mas izolacyjnych. Asfalt ten jest zgodny z normą PL-EN 12591;2010. Produkcja jego może być prowadzona wedle pewnych określonych metod przykładowo bezpośredniej destylacji, utleniania czy też komponowania asfaltów.

Kliknij tu i zdobądź użyteczne szczegóły (https://minemaster.eu/pl/wiertnice/face-master-2-3) na rozpatrywany tutaj temat. Te dane także dadzą Ci do myślenia, więc nie namyślaj się długo, a przeanalizuj to zagadnienie.

W wypadku mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystywanych do produkcji i naprawiania jezdni, asfalt może pełnić funkcję lepiszcza. W jezdniach można wyróżnić 3 warstwy. Mogą być one produkowane za pomocą substancji mineralno-asfaltowej. Jest to warstwa ścieralna, wiążąca i podbudowy zasadniczej. Do budowy jezdni wykorzystywane są asfalty konwencjonalne, asfalty szosowe twarde, wielorodzajowe oraz asfalty modyfikowane polimerami. oczywiście wszystkie te rodzaje również muszą spełniać właściwe normy. Nasze drogi są czarne z tego powodu, że asfalt na powierzchni powstaje z destylacji ropy naftowej. Po podgrzaniu do temperatury pięćdziesięciu st., topi się i wówczas robotnikom prościej wyrównać go przy użyciu walca.

W mieszankach asfaltowo-mineralnych zawartość asfaltu to tylko od 4 do sześciu procent. Pozostałą część stanowią we właściwy sposób połączone mieszanki mineralne, które są złożone z mączki wapiennej, grysów oraz piasku.

Sama nawierzchnia drogowa jest z jedną albo z wieloma warstwami, które służą do przyjmowania obciążenia ruchu. Asfalty produkowane są przez rafinerie, które sprzedają je między innymi firmom z branży budowlanej.

Leave a Reply

*