Instruktaże z BHP – szczegółowe informacje

Przeprowadzenie szkolenia BHP przez pracodawcę to jego obowiązek nie jedynie przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracobiorcę. Jest ono bowiem ważne tylko przez jakiś czas. Podstawę ustawową omawianego obowiązku chlebodawcy stanowią regulacje zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie powinien on zapewnić pracownikom odbycie szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to wszelkich pracobiorców zaangażowanych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych jak też tzw. kadry kierowniczej – niezależnie od wykonywanych przez nich działań.

specjalne przeszkolenie

Autor: OknoPlus
Źródło: OknoPlus
Czym jest szkolenie BHP? Występują rozmaite typy instruktaży BHP. Są to: szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, instruktaż okresowy. Treść poznawcza instruktaży różni się zależnie od stanowiska pracowników, stąd instruktaże stanowiskowe jak też szkolenia okresowe realizowane są oddzielnie dla różnorodnych grup pracobiorców i w innych terminach od dnia zatrudnienia. W czasie odbywania instruktażu ogólnego obecni mogą być jednakże pracownicy należący do przeróżnych grup stanowisk.

Organizowane co jakiś czas szkolenia BHP w Łodzi posiadają za zadanie zaznajomić pracowników z nowymi wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak także przypomnienie im najistotniejszych tematów.

Zainteresował Cię temat tego tekstu? Obowiązkowo spójrz na treść, tam są zamieszczone jeszcze bardziej interesujące rzeczy, naprawdę trzeba je poznać.

Konieczne jest ich odbycie przez: jednostki będące pracodawcami oraz inne jednostki zarządzające pracobiorcami, w szczególności kierowników oraz mistrzów, pracowników zaangażowanych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym architektów, budowniczych maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów, pracowników administracyjno-biurowych i dalszych nie wymienionych w pozostałych punktach, jakich charakter pracy łączy się z narażeniem na składniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne.

na szkoleniu BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Czas pierwszego szkolenia okresowego osób należących do kadry kierowniczej przeprowadzane jest w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy na konkretnym stanowisku. W wypadku osób zaangażowanych na posadach robotniczych, inżynieryjno-technicznych a także dla pracobiorców administracyjno-biurowych pierwszy instruktaż okresowy przeprowadzany jest w przeciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ustalenia częstotliwości i czasu trwania następnych szkoleń cyklicznych dokonuje chlebodawca po konsultacji z pracownikami albo ich przedstawicielami.

Leave a Reply

*