Garść możliwości na pozbycie się wstydliwych wad mówienia u dzieci

Wady wymowy są zjawiskiem raczej często spotykanym, również obecnie. Dolegliwości tego rodzaju są bardzo zróżnicowane i powstają z różnorodnych aspektów. Niekiedy zdarza się między innymi, że w określonej rodzinie konkretna wada występuje często. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zdecydowana większość zjawisk tego typu jest do wyleczenia, a pozbywanie się ich w większości przypadków nie zajmuje długiego czasu. Ważne jest przede wszystkim to, by wadę w porę zauważyć i nie lekceważyć jej. Współcześnie bowiem niezwykle często spotyka się ludzi, którzy są dorośli i posiadają zaniedbane wady wymowy.

Dziewczynka w sukience

Źródło: szerszenska.com

Wielu z nich po osiągnięciu dorosłości nie da się już usunąć. Jedną z charakterystycznych dolegliwości należących do wad wymowy jest jąkanie się (przeczytaj szczegóły). Ta dolegliwość występuje jednak w większości przypadków z całkowicie innych powodów niż pozostałe, które nierzadko są wrodzone.

Zjawiska o podłożu psychologicznymWyróżniona jest pewna odmiana wad wymowy, których źródeł należy upatrywać w sferze psychicznej człowieka. U dzieci pwoode bywają różnorodne zaburzenia wynikające z ciężkich przeżyć, a także z cech takich jak nieśmiałość i niedostosowanie społeczne. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów tego typu jest jąkanie się. Występuje ono najczęściej u dzieci, choć bywają również jąkające się osoby dorosłe.

Reedukacja żywieniowa w szkołach

Autor: Agencja Royal Brand PR
Źródło: Agencja Royal Brand PR

Polega to na niemożności wymówienia od razu całego słowa lub zdania, nierzadko również na „połykaniu” niektórych głosek czy całych zbitek liter. Jąkające się dzieci bardzo często charakteryzują się podwyższonym poziomem nieśmiałości. Podłożem tego zjawiska mogą być również problemy w szkole czy w domu. Bywają to także dzieci, które cierpią na różnorodne lęki.

Leczenie
Zdecydowana większość wad wymowy leczona jest przez specjalistę logopedę. Lekarze ci pracują w gabinetach prywatnych lub w ramach specjalistycznych poradni. Pociecha z wadą wymowy po zapisaniu się do specjalisty zwykle otrzyma zestaw specjalnych ćwiczeń, dzięki którym po pewnym czasie wada ustąpi. Ćwiczenia te zazwyczaj polegają na przykład na powtarzaniu różnorodnych zestawów liter i słów. Odmiennie rzecz się ma z jąkaniem. Leczenie poradnia praxis ośrodek uzależnień poznań jąkania (pod tym adresem szybko uzyskasz pomoc), jako zaburzenia o podłożu psychologicznym, odbywa się zawsze w konsultacji ze specjalistą psychologiem. Jest to jednak również dolegliwość, która może być całkowicie wyeliminowana.

Leave a Reply

*