Doświadczenie w procesie wyboru i ocenie podwładnego

W dużych przedsiębiorstwach zarządzanie zasobami ludzkimi, to jeden z najpotrzebniejszych działów. Jest to dziedzina zarządzania biznesem, która ewoluuje regularnie do początku XX wieku. W czasach intensywnego rozwoju gospodarczego z czasem stało się oczywiste, że najważniejszym kapitałem przedsiębiorstwa są pracownicy. Żeby efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w dużych firmach , a tym samym zwiększać jakość pracy, działy HR zaczęły reorganizować proces rekrutacji nowych pracowników. Został wprowadzony system oceny kompetencji, według którego mierzono zdolności potencjalnego pracownika.

Praca zespołowa

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego tak wiele firm zdecydowało się na systemy kompetencji? Priorytetem była naturalnie rekrutacja, ale nie tylko. Systemy kompetencji mają różne przeznaczenie. Ważna z punktu widzenia funkcjonowania firmy jest również ocena pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-pytania-i-odpowiedzi-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ktore-warto-znac) . Za pomocą odpowiednio skonstruowanego systemu kompetencji, sprawdza się mocne i słabe strony nowego pracownika, aby w ten sposób wskazać właściwe wytyczne pracownikowi i jego przełożonemu. Tak właśnie można lepiej zarządzać personelem, a także budować długoterminową strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Jeśli niezwykle intryguje Cię nakreślana tutaj kwestia, poza tym koniecznie zobacz tekst w serwisie (http://www.traple.pl/2021/01/26/zamowienia-publiczne-w-2021-r-w-swietle-przepisow-uchwalonych-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19/) omawiającym zbliżone tematy.

Jeżeli kompetencje zostały ustalone z uwzględnieniem potrzeb firmy, system może udoskonalić niektóre wymiary pracy,zwłaszcza wydajność i ukierunkowanie na klienta.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

System kompetencji jest niezbędny również w ocenie przydatności pracownika już zatrudnionego w placówce. Do skutecznych metod w tym wypadku należy tzw. ocena 360 stopni Jest to bardzo chętnie stosowany sposób oceny, użytkowany w dużych korporacjach. Metoda polega na przeprowadzeniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. Są to jego bezpośredni przełożeni, przykładowo szef, współpracownicy, osoby, którymi zarządza osoba poddawana ocenie, a także klienci,z którymi ma ona bezpośredni kontakt. Jak widać są to wszyscy ludzie będące poniekąd „dookoła” badanego pracownika. Stąd właśnie nazwa metody, nierzadko określana jako 360 feedback.

Leave a Reply

*