Z jakich powodów izolacja instalacji chłodniczych jest istotna?

Instalacje chłodnicze izoluje się zwłaszcza po to, by ograniczyć przenikanie przenikania wyższej temperatury z zewnątrz. Analogicznie postępuje się w przypadku rurociągów wysokotemperaturowych, a także dla przewodów klimatyzacji.

Oprócz tego że ograniczają straty energii, izolacje instalacji chłodniczych jak i grzejnych, spełniają jeszcze inne, bardzo użyteczne zadania. Rury przewodzące ciepło potrafią być niewyobrażalnie gorące. Aby zapobiec przypadkowym poparzeniom izolacja utrzymuje na zewnątrz niezagrażającą temperaturę. Porównywalnie funkcjonuje założona na instalacje chłodnicze. Ponadto wygłuszają one dźwięki emitowane podczas pracy układu.

Trzeba wiedzieć, że na zewnątrz rur chłodniczych zachodzi zjawisko kondensacji, czyli osadzanie pary wodnej. Dzieje się tak dlatego, że temperatura wewnątrz instalacji jest znacznie niższa niż otoczenia wokół. Oznacza to, że wpływ na natężenie zjawiska kondensacji pary wodnej na zimnych rurach zależy także od wilgotności powietrza i ciepło otoczenia. Osadzanie się kropelek wody na zimnej instalacji jest niepożądana, ponieważ powoduje korozję instalacji, awarii oraz przymusu częstych napraw.

Izolacje termiczne na izolacje.gda.pl

Autor: IZOLACJE
Źródło: http://izolacje.gda.pl/

Instalacje amoniakalne, stosowane w chłodnictwie, uważa się za bezpiecznedokąd amoniak nie wydostanie się na zewnątrz. Amoniak uznawany był niegdyś za nieekologiczną, a jest całkowicie na odwrót. Jego sprawność energetyczna jest o 1/4wyższa niż freonu.

Szukasz ciekawych informacji? To dobrze, ta strona internetowa pompa do gnojowicy na pewno Cię zainteresuje, gdyż są na niej wiele bardzo pożytecznych danych.

Współczesne instalacje amoniakalne wykonuje się z doskonałych materiałów, a procedury odbiorcze są niezwykle surowe. Ponadto układ może pracować całkowicie automatycznie. Substancja zaś słabo wyczuwalny w otoczeniu.

W instalacji nie ma tlenu, więc ryzyko korozji jest zdecydowanie mniejsze i dotyczy najczęściej płaszczyzn zewnętrznych. Spowodowana jest właśnie zjawiskiem kondensacji.

Teraz w Polsce można stosować instalacje amoniakalne bez stałej obsługi maszynowni tylko wtedy, gdy zostanie spełniony szereg koniecznych warunków.

Żeby temu zapobiec każdą instalację chłodniczą należy szczelnie izolować. Najlepiej tak żeby para wodna nie przedostawała się przez materiał izolujący.

Leave a Reply

*