Czy określenie „język holenderski” jest poprawne?

Zazwyczaj dla określenia języka Królestwa Zjednoczonych Niderlandów lub Holandii używa się wymuszonej nazwy „j. holenderski”.
Niestety nie można by wykorzystywać zamiennie słowa „niderlandzki”, gdyż oba te słowa posiadają wyznaczoną definicję i stosowanie ich w identycznym sensie zwyczajnie jest błędem.

J. tłumaczenia niderlandzki zalicza się do rodziny języków germańskich, z którymi jest spokrewniony. Zaistniał on w ok. 700 roku oraz formował się przez całe średniowiecze. Dzisiaj najpopularniejszy jest on w zachodniej części Europy. Jest on językiem urzędowym w Holandii oraz Belgii. Ponadto używają go mieszkańcy północno-wschodniej Francji i Niemiec, Arubie, w Surinamie i w dawnych Antylach Holenderskich. Kiedyś było to tzw. terytorium autonomiczne w Małych Antylach na obszarze Ameryki Środkowej. Obejmowało ono 5 wysp na Morzu Karaibskim.
niderlandzki

Źródło: littletikes.com

szpital
Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
W Polsce przez dużo lat w stosunku do języka wykorzystywanego w Holandii oraz Belgii używano określenia „holenderski”. Po podpisaniu tzw. lingwistycznej Unii w roku 1980 pomiędzy tymi państwami, w naszym kraju została wprowadzona nazwa j. niderlandzki. Porozumienie to dotyczyło jednego j. Unii, a język ten otrzymał nazwę niderlandzkiego. Oczywiście, różnią się one między sobą morfologią, fonetyka, słownictwem i składnią, ale oficjalnie Krajowa Rada Języka Polskiego uznała, że w Polsce na określenie języka tamtejszych rejonów stosuje się nazwy „niderlandzki”. Nazwę „holenderski” zaleca jednak Standaryzacja Nazw Geograficznych i Wydawnictwo PWN, które stosuje także w swych publikacjach określenie „flamandzki”. Po ujednoliceniu nazwy języka niderlandzkiego, wciąż zostały w użyciu wyrazy „holenderski” i „flamandzki”, przy czym otrzymały one swe nowe znaczenie.

Aktualnie zamiast określenia „język” odnośnie holenderskiego, stosuje się określenie „dialekt”. Jest to więc lokalna wersja języka niderlandzkiego. W wypadku etnolektu holenderskiego tyczy się on odmiany stosowanej w prowincjach Holandia Południowa i Holandia Północna.

Leave a Reply

*