Co to jest ISO 27001 i jakie niesie korzyści?

Każda firma posiada zbiór danych, którymi zarządza. Takie zasoby wiążą się z pewnymi zagrożeniami, przez co bardzo ważne jest, by właściwie zabezpieczyć cenne informacje, opracowując system ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa.
Międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ISO/IEC 27001.

sklepy

Autor: Sang yun Lee
Źródło: http://www.flickr.com
ściany

Autor: Jacob’s
Źródło: Jacob’s

Ma zastosowanie we wszelkich organizacjach, w których informacja stanowi wymierną wartość bądź jej ochrona wynika z obowiązków określonych przepisami prawa.

Kliknij tutaj oraz zdobądź wiarygodne info (http://polmedico.pl/) na rozpatrywany tu temat. Takie wiadomości też wpadną Ci w oko, więc nie zastanawiaj się długo, tylko przestudiuj to zagadnienie.

Wymieniony standard może być zatem wykorzystany w organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa z wielu branż, banki, jednostki administracji publicznej, jednostki służby zdrowia i organizacje non-profit. Bez względu na formę przetwarzania informacji wdrożenie standardu ISO 27001 pozwala stworzyć właściwie warunki do ochrony tych danych, to jest adekwatne do odtajnienia, ryzyka utraty czy zniszczenia. Bezpieczeństwo informacji zgodnie z wytycznymi ISO 27001 rozpatrywane jest zawsze w trzech aspektach: integralność informacji, poufność i dostępność informacji odwiedź stronę . Oznacza to, iż informacja powinna być kompletna (nie ma wykluczeń, jakie mogą wpłynąć na jej niezrozumienie), dostęp do informacji mieć powinny wyłącznie osoby bądź jednostki upoważnione, kiedy jest to niezbędnekonieczne do realizacji ich obowiązków.

Wdrożenie iso 27001 daje mnóstwo korzyści, takich jak: zwiększenie bezpieczeństwa wewnątrz w kontekście ochrony zasobów organizacji, minimalizacja ryzyka niedostarczenia produktu lub niewykonania usługi, racjonalizacja kosztów OC, spełnienie wymagań międzynarodowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa informacji wdrożenia iso 27001.

Równie ciekawy materiał jest przedstawiany tu, zatem sprawdź na stronie (http://www.e-mta.pl/index.php/czym-sie-zajmujemy-2/relokacje-maszyn/poznan) i sprawdź, co zobaczysz tutaj. To też powinno być dla Ciebie zajmujące.

Dodatkowo, posiadanie prestiżowego certyfikatu może wpłynąć na lepszą pozycję marki na rynku.

Leave a Reply

*