Aktualnie już mamy bardziej pokaźny wybór, jeżeli chodzi o dostawcę gazu? Co przez to rozumieć? Jakiego rodzaju są prawa?

Nasza świadomość zwiększa się w każdym obszarze, co sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej zadecydować o swoim istnieniu, swoich wyborach, jakie są z pewnością bardziej korzystne.

Podobnie jest jak decydujemy się na dostawcę gazu.
Dzisiaj są akcje promocyjne, spoty edukacyjne, a na pewno konkurencja na dostawy gazu, więc to wszystko powoduje, że wiemy, iż jesteśmy w stanie inaczej, że nie jesteśmy skazani na jeden wybór. Do niedawna przedsiębiorstwa walczyły o względy wielkich firm, aktualnie natomiast skupiają swoją uwagę na klientach indywidualnych. Obecnie tak więc każdy odbiorca gazu może wybrać sprzedawcę, który będzie prezentował najbardziej korzystną ofertę.
polska gaz

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Może bezpłatnie zamienić sprzedawcę i nie ponosić z takiego tytułu żadnych opłat. Ważne jest też, że mamy równoprawne traktowanie znaczące po prostu, iż warunki umowy powinny być identyczne dla odbiorców z podobnej grupy taryfowej. Aktualnie pewne są uczciwe praktyki handlowe, co znaczy, że sprzedawca pod żadnym pozorem nie może stosować zmylających, wprowadzających w błąd praktyk sprzedaży, ale również promocji. Powinniśmy dostawać sprawdzone informacje o warunkach umowy, o cenie gazu, ale również rzeczywistym zużyciu i kosztach zaopatrzenia.
model

Autor: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com
Kontenerowa kotłownia parowa

Autor: Selo Energia Sp. z o. o.
Źródło: http://www.wynajemkotlowni.pl
Każda z umów musi mieć różne istotne informacje, jak nazwa, adres sprzedawcy, czas obowiązywania umowy czy warunki jej przedłużenia.

Powinniśmy mieć też pewność, iż otrzymamy stosowne zawiadomienie o wprowadzeniu pewnych zmian w umowie. Jeżeli Polska gaz jest dostępny w sumie dla każdego, pamiętajmy jednakże, aby wybierać tak, jak nam się podoba, całkowicie świadomie.

Leave a Reply

*